Vervoerscondities en voorwaarden

"Binnenlands vervoer geschiedt volgens de Algemene Vervoercondities (AVC), steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Grensoverschrijdend vervoer geschiedt conform het CMR verdrag en in aanvulling daarop voornoemde AVC. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam met toepassing van Nederlands recht. Betaling binnen 30 dagen. Op verzoek zenden wij genoemde voorwaarden kosteloos toe. Deze kunt u ook hieronder lezen en eventueel downloaden.

 

Nederlands: AVC Vervoerscondities en voorwaarden
  CMR verdrag
  Nederlandse Expeditievoorwaarden 2002 (Fenex)
  AVET Voorwaarden (ALGEMENE VOORWAARDEN EXCEPTIONEEL TRANSPORT)
Duits: AVC Bedingungen
 

CMR vertrag   (nicht autorisierte Übersetzung)

  AVET Bedingungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen für Sondertransporte )
Engels: AVC conditions and terms
  CMR convention
  AVET General Terms and Conditions for Exceptional Transport